Certyfikacja GMP Plus (pasze), FAMI-QS, EFISCCertyfikacja GMP+ Bezpieczeństwo Pasz (produkcja, handel, transport)

System kontroli łańcucha pasz - GMP+ ma zapewnić bezpieczeństwo pasz podczas całego procesu ich produkcji. Swym zasięgiem obejmuje wiele państw na całym świecie. Liczba wydanych certyfikatów na koniec 2014 r. przekroczyła 14 tysięcy w głównie firm w Europie Zachodniej.

System GMP+ jest dynamicznie rozwijany od roku 1992. W latach 1992-2009 był zarządzany przez Komisję ds. Pasz Zwierzęcych w Hadze. Od 2010 r. istnieje jako GMP+ International. Obecnie system GMP+ jest wymogiem, który należy spełnić w przypadku uczestnictwa w branży paszowej.

Obejmuje on zarówno producentów rolnych, hodowców zwierząt, producentów pasz oraz jej składników, firmy, które zajmują się transportem oraz magazynowaniem owych produktów, badania laboratoryjne, jak również działające w branży przedsiębiorstwa handlowe i hodowlane.

Najczęściej wdrażanymi oraz certyfikowanymi standardami są:

  • GMP B1 - Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz mieszanek paszowych,
  • GMP B2 - Produkcja i sprzedaż składników pasz (materiały paszowe, dodatki),
  • GMP B3 – Sprzedaż, handel i magazynowanie paszami i zbożami,
  • GMP B4 - Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych i zbóż.

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat zarejestrowany  w GMP+ directory.

Dlaczego certyfikat GMP Plus?

Certyfikacja standardu GMP zapewnia skuteczną metodę komunikacji z zainteresowanymi stronami. Jest to ważny element potwierdzający zaangażowanie organizacji  w produkcję bezpiecznych pasz w ramach ładu korporacyjnego, odpowiedzialności społecznej i sprawozdawczości finansowej:

  • Zdobycie zaufania klientów, wykazując, że pasza są produkowane w bezpiecznych procesach
  • Pozwolenie klientom żądania certyfikacji i oceny dostawców, jeśli prowadzą działalność w kraju, z silnymi ramami prawnymi dla bezpieczeństwa pasz
  • Zmniejszenie liczby kontroli przeprowadzanych przez klientów, a tym samym zaoszczędzić czas i koszty zarządzania
  • Redukcję odpadów i wycofanie produktów z rynku
  • Poprawę relacji z organami bezpieczeństwa żywności
  • Poprawę efektywności organizacji

| formularz zapytania GMP+ |

FAMI-QS jest odpowiedzią na wymagania rozporządzenia 183/2005 dotyczącego higieny produkcji pasz. Standard ten obejmuje wymagania GMP dla pasz. Wdrożenie i utrzymanie FAMI-QS zapewnia spełnienie wymagań dla bezpieczeństwa i higieny w zakresie łańcucha paszowego, włącznie z stosowanymi komponentami.
Produkcja komponentów paszowych oraz sprowadzenie ich z krajów trzecich, gdzie były poddawane ocenie przez niezależną jednostkę, daje dowód na to, że są one bezpieczne i są zgodne z wymaganiami standardu FAMI-QS.
Korzyści
Spełnienie wymagań FAMI-QS i bezpieczeństwo dodatków paszowych
Wzmocnienie zaufania klientów i przedsiębiorstw handlowych
Scalenie nowoczesnych procedur analizy zagrożeń, zarządzania ryzykiem i działań zapobiegawczych z systemem zarządzania
Wysokie bezpieczeństwo produktu i minimalizacja ryzyka producenta

| formularz zapytania FAMI QS|

EFISC – Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Przemysłowej Produkcji Bezpiecznych  Materiałów Paszowych staje się coraz bardziej popularny.
FISC został opracowany w celu harmonizacji systemów bezpieczeństwa pasz, a jego głównym zadaniem jest usunięcie barier w handlu powodowanych przez różne krajowe normy. EFISC został przygotowany w ramach Europejskiej Platformy Składników Paszowych (EFIP) przy udziale FEDIOL, którego PSPO jest członkiem oraz uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej.

| formularz zapytania EFISC|